אודות השירות

 

 

סדנאות תמיכה למטופלות הפריה חוץ גופית

<p>כללית מושלם מאפשרת ללקוחה שעוברת הפריה חוץ גופית ולבן זוגה להשתתף בסדנת תמיכה אצל ספקים המוכרים על ידי כללית מושלם כמורשים לקבלת החזר.<br>* ספק מוכר להחזר הוא ספק שהינו אחת מכל יחידות ההפריות בבתי החולים בישראל .</p>

מה כולל השירות?

כיצד אפנה לקבלת החזר כספי?

<p>מסמכים נדרשים: חשבונית מס/קבלה מקורית בציון תעודת זהות, כתובת וטלפון עדכניים. במידה והחשבונית/קבלה שברשותך היא ממוחשבת/דיגיטלית יש לצרף הצהרה כי המקור לא הועבר לאף גורם אחר. יש לצרף לתביעה טופס החזר תביעה שהקישור אליו מופיע מטה. את המסמכים יש לשלוח לתיבת דואר 2265, בני ברק, מיקוד 5112201.<br><br></p>
הורד טופס

תוכנית מושלם זהב

מה מגיע לי?

מסלול החזר כספי

תוכנית מושלם פלטינום

כלקוח פלטינום הנך זכאי ליהנות מהשירות על פי תנאי תכנית מושלם זהב

זכאות לשירות

תעריפים ומידע

נותני השירות

למידע מלא ומפורט יש לעיין בכל ל​שוניות השירות כפוף לתקנון ​מושלם זהב ​​​ ומושלם פלטינום