מהלך ההיריון – בדיקות היריון בכללית מושלם

תקופת ההיריון היא תקופה מיוחדת במינה, מלווה בהתרגשות, מתחים וגם כמה בדיקות... כללית מושלם מציעה ליווי מקצועי, צמוד וחדשני כדי שתקופת ההיריון תעבור בנעימים, ובנוסף סל היריון בשווי של 2,000 ש"ח להריון ועד 4 הריונות, ללקוחות מושלם פלטינום. מזל טוב!

לקוחות כללית פלטינום זכאיות לסל הריון כספי בשווי של עד 2,000 ₪ להריון. ההחזר הוא 75% מההוצאה בפועל ועד 2,000 ש"ח. ניתן לממש את הסל על פי בחירה בהוצאות רפואיות הקשורות להיריון, לידה ולאחר הלידה.  למידע נוסף>>


לנוחיותכן, להלן פירוט הבדיקות וההטבות שבצידן:

שבוע ההריוןסוגי הבדיקות/ סוג השירות​מהות הבדיקה/ השירות​פרטים נוספים והטבות ללקוחות מושלם ופלטינום​
לפני ההריון או בתחילתובדיקות גנטיות לפי מוצאבדיקת דם פשוטה המיועדת לגילוי מחלה תורשתית

· לקוחות כללית מושלם זכאיות לבצע בדיקות גנטיות ב-80 ₪ לבדיקה בלבד במכוני ההסדר: פנקוני, ML4, נימן פיק, AT (אטקסיה טלאנגיאטקזיה), גליקוגן, בלום, אשר, JOUBERT

MSUD (תסמונת סירופ מייפל) NEMALINE MYOPATHY, MLC, תסמונת WWC

· הבדיקות הבאות כלולות בסל הבריאות ואינן כרוכות בתשלום: טיי זקס, ציסטיק פיברוזיס, דיס אוטונומיה, קוקיין, SMA, קנוואן, MLD, קוסטף, PCCA , X שביר.

במהלך כל ההריון אחת לחודש ועד שבוע 36לחץ דם, משקל, חלבון בשתן, בדיקת בצקותהבדיקות אינן כרוכות בתשלום
6-8בדיקות דם ושתןספירת דם, בדיקת סוג הדם ו- RH, בדיקת דם לסוכר, בדיקת VDRL (בדיקה לגילוי עגבת) ועוד בדיקות נוספותבמסגרת סל הבריאות ​
6-12אולטרה סאונדאולטרה סאונד לבדיקת גיל ההיריון, מיקום העובר ומספר העובריםבמסגרת סל הבריאות​
החל משבוע 10​בדיקת דם לאיתור תסמונת דאון ותסמונות כרומוזומליות נוספות בעובר ​

החזר מסל היריון ללקוחות כללית מושלם פלטינום

10-12​

​בדיקת סיסי שליה הכוללת צ'יפ גנטי (שבב ציטוגנטי CMA)

- עד גיל 33 

במכוני הסדר:

1. ללקוחות כללית מושלם בהשתתפות עצמית בסך 800 ₪.

2. ללקוחות כללית פלטינום בהשתתפות עצמית בסך 400 ₪.

באופן פרטי

1. החזר של 75% מההוצאה ועד 1,527 ₪.

- מעל גיל 33

1. הבדיקה כלולה בסל הבריאות לנשים שעברו את גיל 33.

*הזכאות לבדיקה זו אחת להריון, חלופית לבדיקת מי שפיר.

11-14​סקר שליש ראשון:
בדיקת אולטרה סאונד לשקיפות עורפית. בדיקה להערכת הסיכון לתסמונת דאון
- במסגרת סל הבריאות

- במכוני ההסדר

- לכלל לקוחות הכללית בהשתתפות עצמית בסך 40 ₪

13-17סקירת מערכות מוקדמתסקירת מערכות הינה בדיקה שמטרתה לבדוק את איברי העובר ולאתר מומים מולדים ואת תקינות האיברים.

כלקוחת מושלם הנך זכאית לסקירה אחת מוקדמת או מאוחרת.

- במכוני ההסדר

1. ללקוחות כללית מושלם, בהשתתפות עצמית בסך 114 ₪.

2. ללקוחות כללית פלטינום, בהשתתפות עצמית בסך 57 ₪.

*ניתן למימוש או בסקירה המוקדמת או בסקירה המאוחרת.

- באופן פרטי

1. החזר של 50% מההוצאה ועד 654 ₪.

16-20  מומלץ בשבוע 18​סקר ביוכימי​תבחין משולש/תבחין מרובע לאיתור מומים בתעלה העצבית של העובר ולהערכת הסיכון לתסמונת דאון והפרעות כרומוזומליות אחרות

· בדיקת התבחין המשולש כרוכה בהשתתפות עצמית. תוספת הבדיקה הרביעית כרוכה בתשלום מלא.

16-20

ומעלה


בדיקת מי שפיר הכוללת צ'יפ גנטי (שבב ציטוגנטי CMA)בדיקת מי שפיר יכולה לשלול או לאשר באופן מוחלט חשד לתסמונת דאון. הבדיקה גם מיועדת לנשים שבדיקה מוקדמת העלתה כי הן נשאיות של מחלות גנטיות- עד גיל 33

במכוני הסדר

1. ללקוחות כללית מושלם בהשתתפות עצמית בסך 800 ₪.

2. ללקוחות כללית פלטינום בהשתתפות עצמית בסך 400 ₪.

באופן פרטי

1. החזר של 75% מההוצאה ועד 1,527 ₪.

- מעל גיל 33

1. הבדיקה כלולה בסל הבריאות לנשים שעברו את גיל 33.

*הזכאות לבדיקה זו אחת להריון, חלופית לבדיקת סיסי שליה.

19-25​בדיקת אולטרה סאונד לסקירת מערכותבסל הבריאות​
19-25בדיקת אולטרה סאונד לסקירת מערכות מורחבת או מאוחרתסקירת מערכות הינה בדיקה שמטרתה לבדוק את איברי העובר ולאתר מומים מולדים ואת תקינות האיברים

כלקוחת מושלם הנך זכאית לסקירה אחת מוקדמת או מאוחרת.

· במכוני ההסדר

1. ללקוחות כללית מושלם, בהשתתפות עצמית בסך 114 ₪.

2. ללקוחות כללית פלטינום, בהשתתפות עצמית בסך 57 ₪.

· באופן פרטי

1. החזר של 50% מההוצאה ועד 654 ₪.

24-28​בדיקת דם לאיתור סכרת הריון וספירת דם. לבעלות RH שלילי- בדיקת נוגדנים ל- RHאיתור סכרת הריונית בשלב זה של ההריון חשוב על מנת לנהל נכון את ההריון ואת הלידה הצפויהבמסגרת סל הבריאות​
30-34​בדיקת אולטרה- סאונד​להערכת משקל העובר, קצב גדילתו ותנוחתובמסגרת סל הבריאות ​
6-40בדיקת מדדים​לחץ דם, משקל, חלבון בשתן, בדיקת בצקות

במסגרת סל הבריאות

* כפוף לתקנון מושלם זהב ומושלם פלטינום

למידע מלא יש להכנס לדפי השירות המפורטים באתר תחת שירותי הניתנים במהלך ההיריון.